Rregjistri Publik i IEKA
 
ENEM CONSULTING sh.p.k.
NIPT: L22412005O
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
512, 02.03.2018
Adresa: Rr. Pjetër Bogdani, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Erion Berberi
Persona kontakti: Erion Berberi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Erion Berberi
Ortakët/Aksionerët: Erion Berberi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: