Rregjistri Publik i IEKA
 
TIRANA AUDITING 3 sh.p.k.
NIPT: L61606046F
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
490, 18.04.2016
Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Ndertesa 50, Qendra e Biznesit Gurten, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Drilona Çeçi, Nexhip Çeçi
Persona kontakti: Drilona Çeçi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Drilona Çeçi
Ortakët/Aksionerët: Nexhip Çeçi - 20%
Drilona Çeçi - 80%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Drilona Çeçi, Nexhip Çeçi