Rregjistri Publik i IEKA
 
LASKA AUDITING sh.p.k.
NIPT: L66401201U
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
486, 22.02.2016
Adresa: Rr. Sheh Zeneli, Lagja Hajro Çakerri, Pallati Elda VI, Vlorë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Luciana Laska
Persona kontakti: Luciana Laska
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Luciana Laska
Ortakët/Aksionerët: Luciana Laska - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: