Rregjistri Publik i IEKA
 
INTER BBK AUDITING sh.p.k. Firme Anetare e Moore Stephens International Limited
NIPT: K31331042Q
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
37, 06.01.2003
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Nd.32, Hyrja 14, Ap.8, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Anetare e Moore Stephens International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Esmeralda Balluku
Persona kontakti: Esmeralda Balluku
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Esmeralda BallukuOlsiana Fekaj
Ortakët/Aksionerët: Esmeralda Balluku - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: