Rregjistri Publik i IEKA
 
ENNUR AUDITIM sh.p.k
NIPT: L57403004U
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
470, 09.12.2015
Adresa: Sheshi 2 Prilli, Rruga Studenti, pallati i Hipotekes, zona kadastrale 8591, nr. pasurie 2/973, Shkodër, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Nurije Krymi
Persona kontakti: Nurije Krymi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Nurije KrymiErvis Kraja
Ortakët/Aksionerët: Nurije Krymi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: