Rregjistri Publik i IEKA
 
Kreston Albania Sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2016, emri i shoqerise Net-SFS Kreston Sh.p.k. ndryshuar ne vitin 2020)
NIPT: L42007012I
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
430, 17.10.2014
Adresa: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga "Muhamet Gjollesha", Godina Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, kati 6, Apartamenti 6, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Kreston International Ltd. - A global network of independent accounting firms
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.kreston.al
[email protected]
[email protected]
Administratorët: Rezar Llukacej
Persona kontakti: Rezar Llukacej
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Rezar LlukacejNuriona Berdica
Ortakët/Aksionerët: Rezar Llukacej - 26%
Nuriona Berdica - 25%
Triple A Holding Sh.p.k. - 49%
Anëtaret e organeve te drejtimit: