Rregjistri Publik i IEKA
 
DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K
NIPT: L41709002H
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
423, 31.07.2014
Adresa: Rruga Faik Konica, Ndërtesa nr.6 Hyrja nr.7, 1010, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.deloitte.com.al
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Administratorët: Enida Cara, Olindo Shehu, Gregory Paul Rossouw
Persona kontakti: Enida Cara, Olindo Shehu, Gregory Paul Rossouw
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Enida CaraOlindo Shehu
Ortakët/Aksionerët: Olindo Shehu - 51%
DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDING LIMITED - 49%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Enida Cara, Gregory Paul Rossouw