Rregjistri Publik i IEKA
 
KEI-AL AUDITING sh.p.k
NIPT: L37023201C
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
376, 28.03.2014
Adresa: Lagjja 29 Nëntori, Pall 455, Ap. 3, Kati 2, Vlorë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Arqile Mishtaku
Persona kontakti: Arqile Mishtaku
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Arqile Mishtaku
Ortakët/Aksionerët: Arqile Mishtaku - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Arqile Mishtaku