Rregjistri Publik i IEKA
 
GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k
NIPT: L32423013P
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
398, 31.03.2014
Adresa: Njesia Administrative nr. 9, Rruga Panorama, Nd. 12, Kati perdhe, Tiranë, Shqipëri
Lagjja 4, Rruga Egnatia, Pallat 8 katësh, Kati i pare, Zona Kadastrale 8514, Nr. Pasurie 4/294, Durrës, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.gosnishti.com
[email protected]
[email protected]
Administratorët: Mateo Gosnishti, Luan Gosnishti
Persona kontakti: Mateo Gosnishti, Luan Gosnishti
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Mateo GosnishtiLuan GosnishtiVullnet Llane
Ortakët/Aksionerët: Mateo Gosnishti - 50%
Luan Gosnishti - 25%
Vullnet Llane - 25%
Anëtaret e organeve te drejtimit: