Rregjistri Publik i IEKA
 
GJETA AUDITING sh.p.k
NIPT: L42905203P
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
414, 23.05.2014
Adresa: Lagjja Kongresi i Elbasanit, Rr. Kozma Naska, Pallati 50, Kati 1 , Elbasan, Shqipƫri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Angjelina Gjeta
Persona kontakti: Angjelina Gjeta
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Angjelina Gjeta
Ortakët/Aksionerët: Angjelina Gjeta - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: