Rregjistri Publik i IEKA
 
HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k.
NIPT: K31323006D
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
32, 28.12.2001
Adresa: Blv. Zhan D`Ark, Nr.11, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Administratorët: Berti Pashko, Holly Pashko
Persona kontakti: Berti Pashko
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Berti Pashko
Ortakët/Aksionerët: Berti Pashko - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: