Rregjistri Publik i IEKA
 
AS-Audit Services sh.p.k
NIPT: L11813002E
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
31, 03.03.2012
Adresa: Rr. KOSOVAREVE, Nd.35, H.2, Ap.7, Njesia Bashkiake Nr.5, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Afrim Suli, Miranda Suli
Persona kontakti: Afrim Suli
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Afrim Suli
Ortakët/Aksionerët: Afrim Suli - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: