Rregjistri Publik i IEKA
 
F & F Auditing sh.p.k
NIPT: L14710803C
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
260, 15.12.2011
Adresa: Lagjja nr.1,rruga Telat Noga, godina nr.10,kati i 3-te, Sarandë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email:
Administratorët: Fatmir Sulo, Florian Sulo
Persona kontakti: Fatmir Sulo
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Fatmir Sulo
Ortakët/Aksionerët: Fatmir Sulo - 75%
Florian Sulo - 25%
Anëtaret e organeve te drejtimit: