Rregjistri Publik i IEKA
 
A&E AUDITING shpk
NIPT: L16509203F
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
225, 12.04.2011
Adresa: Lagja Pavaresia, Rr.Sadik Zotaj, Pallati 9 katesh, kati II, pas pallatit te Sportit, Vlorë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ramazan Ademi, Ervin Ademi
Persona kontakti: Ramazan Ademi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ramazan AdemiErvin AdemiAnisa Ademi
Ortakët/Aksionerët: Ramazan Ademi - 70%
Ervin Ademi - 30%
Anëtaret e organeve te drejtimit: