Rregjistri Publik i IEKA
 
A&Y Auditing shpk
NIPT: L17513501G
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
223, 12.04.2011
Adresa: Lagjja Varosh, Blvd. Gjergj Fishta, Ndërtesa nr. 9, Kati 2, Ap 6, Lezhë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ajeta Çaca, Ylli Caca
Persona kontakti: Ajeta Çaca
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ajeta Çaca
Ortakët/Aksionerët: Ajeta Çaca - 90%
Ylli Caca - 10%
Anëtaret e organeve te drejtimit: