Rregjistri Publik i IEKA
 
E & B Auditing shpk
NIPT: L01409001J
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
193, 12.07.2010
Adresa: Rr.Islam Alla, Pallati Alba Flor, Nr.17, Kati II, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Elza Balla, Bardhyl Berberi
Persona kontakti: Elza Balla
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Elza Balla
Ortakët/Aksionerët: Elza Balla - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: