Rregjistri Publik i IEKA
 
ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k
NIPT: L01405019O
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
186, 18.02.2010
Adresa: Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8, kati 6, Ap. 18, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Dashnor Carcani
Persona kontakti: Dashnor Carcani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Dashnor CarcaniFatbardha ShtrepiBujar Bendo
Ortakët/Aksionerët: Bujar Bendo - 35%
Dashnor Carcani - 50%
Fatbardha Shtrepi - 15%
Anëtaret e organeve te drejtimit: