Rregjistri Publik i IEKA
 
LIRENG AUDITING sh.p.k.
NIPT: K92302060P
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
180, 16.02.2010
Adresa: Rr. Dibres, P.324/1, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Neshat Maze, Mirela Maze
Persona kontakti: Neshat Maze
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Neshat MazeMirela Maze
Ortakët/Aksionerët: Neshat Maze - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: