Rregjistri Publik i IEKA
 
K&L Auditing sh.p.k.
Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Financial Consulting K&L Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2021
NIPT: K61607002S
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
168, 30.07.2009
Adresa: Lagjja nr.1, Rruga Onhezmi, Godina 62, Sarandë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Leonidha Foti, Sherina Hadushaj
Persona kontakti: Leonidha Foti
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Leonidha Foti
Ortakët/Aksionerët: Leonidha Foti - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: