Rregjistri Publik i IEKA
 
Nexia AL sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Baker Tilly Albania sh.p.k - ndryshuar në vitin 2020)
NIPT: K91721010Q
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
166, 30.07.2009
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Godina 29, Hyrja 1, Ap. 6, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Nexia International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.nexia.al
[email protected]
Administratorët: Gerond Begolli
Persona kontakti: Orjana Kalaja
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Orjana KalajaGerond Begolli
Ortakët/Aksionerët: Orjana Kalaja - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: