Rregjistri Publik i IEKA
 
FILTO AUDITING sh.p.k.
NIPT: K81401002H
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
147, 15.10.2008
Adresa: Sheshi Willson, Rr. M.Gjollesha, Kulla Fati, kati VIII, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Tatjana Filto
Persona kontakti: Tatjana Filto
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Tatjana FiltoAres Filto
Ortakët/Aksionerët: Tatjana Filto - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: