Rregjistri Publik i IEKA
 
Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO L.E.A sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009)
NIPT: K83814801N
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
143, 06.02.2008
Adresa: Lagjja Nr. 4, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr. 46, Kati 4, Apartamenti 3, Sarandë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
[email protected]
Administratorët: Leze Abazi, Eda Abazi
Persona kontakti: Leze Abazi, Eda Abazi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Leze AbaziEda Abazi
Ortakët/Aksionerët: Leze Abazi - 49%
Eda Abazi - 51%
Anëtaret e organeve te drejtimit: