Rregjistri Publik i IEKA
 
MAZARS sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë GJINI CONSULTING sh.p.k. - ndryshuar ne vitin 2015)
NIPT: K32123006W
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
110, 06.11.2006
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjakët Nr. 5, Kati 1 teknik, Ap. 1&2, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: MAZARS
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.mazars.al
[email protected]
Administratorët: Teit Gjini, Gjergji Koleka
Persona kontakti: Diana Ylli, Irena Pulo, Teit Gjini
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Diana YlliIrena PuloTeit Gjini
Ortakët/Aksionerët: Teit Gjini - 50%
Diana Ylli - 45%
Irena Pulo - 5%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Teit Gjini