Rregjistri Publik i IEKA
 
I.L.D-99 AUDIT sh.p.k.
NIPT: K31516110I
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
53, 07.07.2003
Adresa: Njësia Bashkiake nr. 5, Rr. Emin Duraku, Pallati Aviacioni i Vjetër, Zona Kadastrale 8270 Shk.6, Ap.66, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.ild-99.com
[email protected]
Administratorët: Luan Kamberi, Alba Qirjazi
Persona kontakti: Luan Kamberi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Luan KamberiNevila Cara
Ortakët/Aksionerët: Luan Kamberi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: