Rregjistri Publik i IEKA
 
Crowe AL sh.p.k
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë AI & EI AUDITORS sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2012, emri i shoqërisë nH EuroConsult sh.p.k ndryshuar në vitin 2017)
NIPT: K31516059K
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
40, 10.01.2003
Adresa: Rr. Brigada 8, Pallati 8/1, Ap. 14, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Crowe Global
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.crowe.al
Administratorët: Nexhmije Cela
Persona kontakti: Nexhmije Cela
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Nexhmije CelaArbër Kalluçi
Ortakët/Aksionerët: Nexhmije Cela - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: