Rregjistri Publik i IEKA
 
Muça Auditing sh.p.k.
NIPT: L81406044I
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
726, 05.03.2021
Adresa: Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Mihal Grameno, Pallati Vjero, Kati 2, Nr.5, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Lindita Muca
Persona kontakti: Lindita Muca
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Lindita Muca
Ortakët/Aksionerët: Lindita Muca - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: