Rregjistri Publik i IEKA
 
Audit Plus sh.p.k.
NIPT: M12610601O
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
722, 05.03.2021
Adresa: Lagjja 18 Shtatori, rruga 18 Shtatori, objekt 4-katesh, kati i dyre, nr. pasurie 15/4, ZK 8541, Gjirokaster, Shqipƫri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
[email protected]
Administratorët: Robert Lulo
Persona kontakti: Robert Lulo
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Robert Lulo
Ortakët/Aksionerët: Robert Lulo - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: