Rregjistri Publik i IEKA
 
PricewaterhouseCoopers Assurance Services sh.p.k.
NIPT: L92014010J
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
701, 03.07.2020
Adresa: Rruga Ibrahim Rugova, SkyTower, Kati 9/1, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
[email protected]
Administratorët: Jonid Lamllari
Persona kontakti: Laureta Këlliçi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Jonid LamllariLaureta Këlliçi
Ortakët/Aksionerët: Laureta Këlliçi - 51%
Price waterhouseCoopers Eastern Europe B.v. - 49%
Anëtaret e organeve te drejtimit: