Rregjistri Publik i IEKA
 
H Auditing sh.p.k.
NIPT: L17608503A
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
682, 06.02.2020
Adresa: Rruga e Kavajës, Ndërtesa 223, Hyrja 2, Ap. 14, Njësia Bashkiake Nr. 7, Kodi Postar 1023, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Hava Mucollari
Persona kontakti: Hava Mucollari
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Hava Mucollari
Ortakët/Aksionerët: Arlind Muçollari - 25%
Hava Mucollari - 75%
Anëtaret e organeve te drejtimit: