Rregjistri Publik i IEKA
 
Haxhi Audit & Consulting sh.p.k.
NIPT: L92427006M
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
655, 06.02.2020
Adresa: Rruga Hysen Zaloshnja, Nd. 2, H.4, Ap. 16, 1022, Njësia 5, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Almarina Haxhi
Persona kontakti: Almarina Haxhi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Almarina Haxhi
Ortakët/Aksionerët: Almarina Haxhi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: