Rregjistri Publik i IEKA
 
Fast Forward FB sh.p.k.
NIPT: M01307017G
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
651, 06.02.2020
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Pall. 2K, Kati 7, Ap. 37, Njësia Administrative nr.5, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Fatos Beqja
Persona kontakti: Fatos Beqja
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Fatos Beqja
Ortakët/Aksionerët: Fatos Beqja - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: