Rregjistri Publik i IEKA
 
RSM Albania sh.p.k.
NIPT: L92313035V
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
645, 04.12.2019
Adresa: Rruga Reshit Collaku, Shallvare, Shkalla 4, Kati 3, Apartamenti 49, ZK 8380, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: RSM Global
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email:
Administratorët: Elena Gramozi, Visar Morina
Persona kontakti: Elena Gramozi, Visar Morina
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Elena Gramozi
Ortakët/Aksionerët: Elena Gramozi - 51%
Astrit Kelmendi - 24.5%
Sadik Berisha - 24.5%
Anëtaret e organeve te drejtimit: