Rregjistri Publik i IEKA
 
UHY ELITE sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë ABM AUDITING sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009)
NIPT: K31712103L
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
39, 10.01.2003
Adresa: Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall.17, H.3, kati 3, Ap.12, Kutia Postare 1514, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: UHY International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
www.uhy-elite.com
Administratorët: Artan Xhiani, Irsida Haxhiu
Persona kontakti: Artan Golemi, Artan Xhiani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Artan GolemiArtan Xhiani
Ortakët/Aksionerët: Artan Golemi - 50%
Mimoza Sula - 50%
Anëtaret e organeve te drejtimit: