Rregjistri Publik i IEKA
 
Kushi Auditing sh.p.k.
NIPT: L92013504N
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
634, 04.12.2019
Adresa: Lagjja nr. 1, Rr.Taulantia, Pallati nr.1025, Ap.26, Durrës, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Dhimiter Kushi
Persona kontakti: Dhimiter Kushi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Dhimiter Kushi
Ortakët/Aksionerët: Dhimiter Kushi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: