Rregjistri Publik i IEKA
 
ERK AUDITING sh.p.k.
NIPT: K91713008K
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
564, 15.02.2019
Adresa: Njesia Administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa nr.24, Hyrja 3, Ap.7, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Administratorët: Doriana Mamillo
Persona kontakti: Doriana Mamillo
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Doriana MamilloEdrian Meslani
Ortakët/Aksionerët: Doriana Mamillo - 30%
Merita Gjosha - 45%
Edrian Meslani - 25%
Anëtaret e organeve te drejtimit: