Rregjistri Publik i IEKA
 
FAKT- Advisory sh.p.k.
NIPT: L71725002V
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
545, 06.11.2018
Adresa: Rr. Zef Jubani, Hyrja 1, Apt. 17, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Leonard Bego
Persona kontakti: Leonard Bego
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Leonard Bego
Ortakët/Aksionerët: Leonard Bego - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: