Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
41 - 60 nga 60
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
41 Kushi Auditing sh.p.k. 634, 04.12.2019 L92013504N më tepër
42 LASKA AUDITING sh.p.k. 486, 22.02.2016 L66401201U më tepër
43 LIRENG AUDITING sh.p.k. 180, 16.02.2010 K92302060P më tepër
44 MAZARS sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë GJINI CONSULTING sh.p.k. - ndryshuar ne vitin 2015) 110, 06.11.2006 K32123006W më tepër
45 Muça Auditing sh.p.k. 726, 05.03.2021 L81406044I më tepër
46 Nexia AL sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Baker Tilly Albania sh.p.k - ndryshuar në vitin 2020) 166, 30.07.2009 K91721010Q më tepër
47 PricewaterhouseCoopers Assurance Services sh.p.k. 701, 03.07.2020 L92014010J më tepër
48 Public Accounting Service Union and Trust sh.p.k 32, 03.03.2012 L21423032S më tepër
49 R-Auditing sh.p.k. 607, 01.08.2019 L91728001H më tepër
50 RSM Albania sh.p.k. 645, 04.12.2019 L92313035V më tepër
51 S & E LAZE AUDIT sh.p.k 394, 29.03.2014 L48709501U më tepër
52 STUDIO IRS, FINANCE & AUDITIM sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO FINANCE & AUDITIM sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2006) 106, 02.11.2006 K61726005C më tepër
53 Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO L.E.A sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009)
143, 06.02.2008 K83814801N më tepër
54 TELO-Auditing shpk 217, 21.01.2011 L11313008O më tepër
55 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. 490, 18.04.2016 L61606046F më tepër
56 Tirana Financial Auditors Sh.p.k 450, 20.02.2015 L51413005U më tepër
57 TPA Albania sh.p.k 381, 28.03.2014 L31619012O më tepër
58 UHY ELITE sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë ABM AUDITING sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009) 39, 10.01.2003 K31712103L më tepër
59 VENIS Audit&Finance sh.p.k 239, 21.10.2011 L12005002L më tepër
60 ZLA CONSULTING sh.p.k 5, 09.04.2013 L21408015A më tepër
41 - 60 nga 60