Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
21 - 40 nga 60
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
21 Euro - audit, consultancy.co sh.p.k 156, 29.12.2008 K82403001L më tepër
22 F & F Auditing sh.p.k 260, 15.12.2011 L14710803C më tepër
23 FAKT- Advisory sh.p.k. 545, 06.11.2018 L71725002V më tepër
24 Fast Forward FB sh.p.k. 651, 06.02.2020 M01307017G më tepër
25 FILTO AUDITING sh.p.k. 147, 15.10.2008 K81401002H më tepër
26 GJETA AUDITING sh.p.k 414, 23.05.2014 L42905203P më tepër
27 GMK AUDITING sh.p.k. 569, 15.02.2019 L91404021H më tepër
28 GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k 398, 31.03.2014 L32423013P më tepër
29 GRANT THORNTON sh.p.k. 165, 30.07.2009 K91923007M më tepër
30 H Auditing sh.p.k. 682, 06.02.2020 L17608503A më tepër
31 Haxhi Audit & Consulting sh.p.k. 655, 06.02.2020 L92427006M më tepër
32 HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k. 32, 28.12.2001 K31323006D më tepër
33 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. 53, 07.07.2003 K31516110I më tepër
34 IKG Auditing Sh.p.k 437, 21.11.2014 L42303001F më tepër
35 IL-SA-AUDITING sh.p.k. 89, 28.12.2005 K92720402A më tepër
36 INTER BBK AUDITING sh.p.k. Firme Anetare e Moore Stephens International Limited 37, 06.01.2003 K31331042Q më tepër
37 itialuS ALLS Consulting sh.p.k. 734, 07.05.2021 M02416012Q më tepër
38 K&L Auditing sh.p.k. Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Financial Consulting K&L Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2021 168, 30.07.2009 K61607002S më tepër
39 KEI-AL AUDITING sh.p.k 376, 28.03.2014 L37023201C më tepër
40 Kreston Albania Sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2016, emri i shoqerise Net-SFS Kreston Sh.p.k. ndryshuar ne vitin 2020) 430, 17.10.2014 L42007012I më tepër
21 - 40 nga 60