Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
1 - 20 nga 60
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
1 A & B AUDITING sh.p.k. 38, 06.01.2003 K66506205K më tepër
2 A&E AUDITING shpk 225, 12.04.2011 L16509203F më tepër
3 A&Y Auditing shpk 223, 12.04.2011 L17513501G më tepër
4 ACA Margjeka sh.p.k. 485, 22.02.2016 L61408003D më tepër
5 Alb Auditing & Co sh.p.k. 558, 15.02.2019 L91329013A më tepër
6 ALB-AUDIT sh.p.k. 47, 14.01.2003 L01417011K më tepër
7 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k 186, 18.02.2010 L01405019O më tepër
8 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k 406, 31.03.2014 L41310001P më tepër
9 AS-Audit Services sh.p.k 31, 03.03.2012 L11813002E më tepër
10 Audit Plus sh.p.k. 722, 05.03.2021 M12610601O më tepër
11 BDO Albania shpk 220, 01.02.2011 L02407004C më tepër
12 BEZO CONSULTING Sh.p.k 436, 14.11.2014 L41428012I më tepër
13 Crowe AL sh.p.k
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë AI & EI AUDITORS sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2012, emri i shoqërisë nH EuroConsult sh.p.k ndryshuar në vitin 2017)
40, 10.01.2003 K31516059K më tepër
14 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K 423, 31.07.2014 L41709002H më tepër
15 E & B Auditing shpk 193, 12.07.2010 L01409001J më tepër
16 E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k. 531, 13.04.2018 K82230010B më tepër
17 ENEM CONSULTING sh.p.k. 512, 02.03.2018 L22412005O më tepër
18 ENNUR AUDITIM sh.p.k 470, 09.12.2015 L57403004U më tepër
19 ERK AUDITING sh.p.k. 564, 15.02.2019 K91713008K më tepër
20 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - Dega ne Shqiperi 112, 20.12.2006 K61911012I më tepër
1 - 20 nga 60