Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
101 - 120 nga 233
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
101 Fatime Qemal Alliu 166, 21.09.2007 më tepër
102 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
103 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
104 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 Fast Forward FB sh.p.k. Po 100% më tepër
105 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
106 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
107 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
108 Gerond Gëzim Begolli 411, 31.05.2019 Nexia AL sh.p.k. (Emri i ... Po më tepër
109 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
110 Gridi Ylli Çaça 413, 31.05.2019 më tepër
111 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
112 Hasan Hilmi Ago 379, 15.02.2019 më tepër
113 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 H Auditing sh.p.k. Po 75% më tepër
114 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
115 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
116 Hyrije Met Daja 265, 27.08.2012 më tepër
117 Ilda Ibrahim Duhanxhiu 231, 08.11.2011 Public Accounting Service ... Po 100% më tepër
118 Ilda Stavro Ekonomi 183, 15.10.2008 më tepër
119 Ilda Ismail Kadrimi 457, 23.04.2020 më tepër
120 Ilia Pandi Cece 266, 27.08.2012 më tepër
101 - 120 nga 233