Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
61 - 80 nga 231
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
61 Drita Selim Bakiu 397, 31.05.2019 më tepër
62 Eda Luan Abazi 378, 15.02.2019 Studio L.E.A.L. AUDITING ... Po 51% më tepër
63 Edi Ahmet Kokiçi 435, 04.12.2019 më tepër
64 Edi Fiqret Stafa 171, 21.09.2007 më tepër
65 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
66 Edrian Hetem Meslani 447, 06.02.2020 ERK AUDITING sh.p.k. Jo 25% më tepër
67 Eduart Luan Shehu 436, 04.12.2019 më tepër
68 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
69 Egin Stefanaq Koçollari 400, 31.05.2019 më tepër
70 Eglina Lulash Pjetërnikaj 434, 07.10.2019 më tepër
71 Eldar Gjençi Kazo 256, 27.08.2012 më tepër
72 Eleda Spiro Dhima 197, 30.01.2009 më tepër
73 Elena Kostandin Gramozi 383, 25.03.2019 RSM Albania sh.p.k. Po 51% më tepër
74 Eleonora Piro Olli 140, 28.01.2005 TELO-Auditing shpk Po 100% më tepër
75 Elez Xheladin Lala 75, 31.01.2000 më tepër
76 Elida Milo Miti 201, 04.10.2010 më tepër
77 Elira Theodhor Qojle 304, 28.03.2014 më tepër
78 Elton Bajram Mersini 170, 21.09.2007 më tepër
79 Elton Stavri Tirana 257, 27.08.2012 më tepër
80 Elza Myslym Balla 91, 07.12.2000 E & B Auditing shpk Po 100% më tepër
61 - 80 nga 231