Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
61 - 80 nga 233
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
61 Eda Luan Abazi 378, 15.02.2019 Studio L.E.A.L. AUDITING ... Po 51% më tepër
62 Edi Ahmet Kokiçi 435, 04.12.2019 më tepër
63 Edi Fiqret Stafa 171, 21.09.2007 më tepër
64 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
65 Edrian Hetem Meslani 447, 06.02.2020 ERK AUDITING sh.p.k. Jo 25% më tepër
66 Eduart Luan Shehu 436, 04.12.2019 më tepër
67 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
68 Egin Stefanaq Koçollari 400, 31.05.2019 më tepër
69 Eglina Lulash Pjetërnikaj 434, 07.10.2019 më tepër
70 Eldar Gjençi Kazo 256, 27.08.2012 më tepër
71 Eleda Spiro Dhima 197, 30.01.2009 më tepër
72 Elena Kostandin Gramozi 383, 25.03.2019 RSM Albania sh.p.k. Po 51% më tepër
73 Eleonora Piro Olli 140, 28.01.2005 TELO-Auditing shpk Po 100% më tepër
74 Elez Xheladin Lala 75, 31.01.2000 më tepër
75 Elida Milo Miti 201, 04.10.2010 më tepër
76 Elira Theodhor Qojle 304, 28.03.2014 më tepër
77 Elton Bajram Mersini 170, 21.09.2007 më tepër
78 Elton Stavri Tirana 257, 27.08.2012 më tepër
79 Elza Myslym Balla 91, 07.12.2000 E & B Auditing shpk Po 100% më tepër
80 Endrit Bashkim Mansaku 448, 06.02.2020 më tepër
61 - 80 nga 233