Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
221 - 233 nga 233
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
221 Valentina Haxhi Haxhi 37, 13.01.2000 IL-SA-AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
222 Vasil Kristo Xega 456, 06.02.2020 më tepër
223 Vasillaq Vangjel Larushi 293, 27.08.2012 më tepër
224 Vehibe Hamdi Shkreli 47, 18.01.2000 më tepër
225 Vera Fazlli Lala 135, 27.01.2005 VENIS Audit&Finance sh.p.k Po 75% më tepër
226 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
227 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
228 Vullnet Zaim Llane 382, 15.02.2019 GOSNISHTI AUDITORS AND ... Jo 25% më tepër
229 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
230 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
231 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
232 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
233 Zana Mehmet Rusi 52, 26.01.2000 më tepër
221 - 233 nga 233