Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
221 - 231 nga 231
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
221 Vasillaq Vangjel Larushi 293, 27.08.2012 më tepër
222 Vehibe Hamdi Shkreli 47, 18.01.2000 më tepër
223 Vera Fazlli Lala 135, 27.01.2005 VENIS Audit&Finance sh.p.k Po 75% më tepër
224 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
225 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
226 Vullnet Zaim Llane 382, 15.02.2019 GOSNISHTI AUDITORS AND ... Jo 25% më tepër
227 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
228 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
229 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
230 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
231 Zana Mehmet Rusi 52, 26.01.2000 më tepër
221 - 231 nga 231