Rregjistri Publik i IEKA
 
Ilir Agim Binaj
NIPT:
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 23.02.1976
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
205, 04.10.2010
Adresa: Rr. Rreshit Collaku, Pall.Shallvareve, Shk.4, Apt.44, 1000, Tiranë
Mobil: 0694062631
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
TPA Albania sh.p.k , Administrator , Ortak - 29%
AR, 381, 28.03.2014

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: