Rregjistri Publik i IEKA
 
Hidajete Sulejman Mucaj
NIPT: K56424005P
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 05.08.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
107, 21.12.2000
Adresa: Lagja "Qemal Stafa", Rruga "Studenti", Nr. pasurie 2/988-N11. Zona Kadastrale 8591, Shkodër
Tel: 022245598
Mobil: 0694069929
Mobil: 0692093829
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: