Rregjistri Publik i IEKA
 
Hetem Kodhel Sulaj
NIPT:
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 22.06.1960
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
17, 21.12.2000
Adresa: Njësia Administrative nr. 5, Rruga "Andon Zakon Çajupi", Pallati 22/2, Hyrja 14, Tiranë
Tel: 042251744
Mobil: 0692042251
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALB-AUDIT sh.p.k. , Administrator , Ortak - 80%
KR, 47, 14.01.2003 AR, 191, 18.02.2010

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: