Rregjistri Publik i IEKA
 
Hava Refat Mucollari
NIPT:
Vendlindje: Tepelenë
Ditelindje: 30.11.1968
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
181, 15.10.2008
Adresa: Rruga e Kavajes, Ndertesa 223, Hyrja 2, Ap.14, Njesia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë
Mobil: 0692091030
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
H Auditing sh.p.k. , Administrator , Ortak - 75%
KR, 682, 06.02.2020

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Pezullim i të drejtës të ushtrimit të profesionit për AL Hava Muçollari/ shoqërinë e auditimit H Auditing sh.p.k. për një periudhë 2 vjeçare për të gjitha shërbimet e auditimit dhe shërbimet e tjera të ofruara, sipas Vendimit nr. 91 datë 29.12.2020 të Bordit të Mbikëqyrjes Publike
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: