Rregjistri Publik i IEKA
 
Gentian Qemal Barjamaj
NIPT:
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 03.09.1974
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
229, 08.11.2011
Adresa: Rr. Hoxha Tasim, Pall. Vjero, Shk. A 3/6, Tiranë
Mobil: 692021988
Tel: 044503233
[email protected]
www.albanianconsultancy.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k , Administrator , Ortak - 100%
AR, 406, 31.03.2014

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 252, 30.11.2011, Regjistrim