Rregjistri Publik i IEKA
 
Fatmir Resul Sulo
NIPT:
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 08.04.1957
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
228, 08.11.2011
Adresa: Lagjja nr.1,rruga Telat Noga, godina nr.10,kati i 3-te, Sarandë
Mobil: 0672022001
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
F & F Auditing sh.p.k , Administrator , Ortak - 75%
AR, 260, 15.12.2011

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 251, 30.11.2011, Regjistrim