Rregjistri Publik i IEKA
 
Fatime Qemal Alliu
NIPT: K72215028T
Vendlindje: Librazhd
Ditelindje: 10.02.1962
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
166, 21.09.2007
Adresa: Rr.Luigj Gurakuqi, Ndertesa 18, Hyrja 4, Ap. 21, Njesia Bashkiake nr.2, Kodi Postar 1017, Tiranë
Tel: 04342846
Mobil: 0692086479
[email protected]
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: