Rregjistri Publik i IEKA
 
Fatbardha Delo Shtrepi
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 03.11.1961
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
130, 28.12.2001
Adresa: Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr.19, Hyrja 8, Kati 6, Ap.18, Tiranë
Tel: 042237171
Mobil: 0682080390
[email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k , Ortak - 15%
AR, 186, 18.02.2010

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: